مـعاونت اقتصادی شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد پروژه ((مجتمع مسکونی تجاری سعادت 1))  واقع در بلوار صاحب الزمان (عج) ((بصورت مشارکتی))  از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید.

دانلود اسناد 

عنوان مشارکت در ساخت پروژه مجتمع سعادت 1
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر