شناسایی کارگزاران ساماندهی املاک با محوریت اخذ سند، تفکیک، تجمیع و نقشه برداری و پیگیری های حقوقی احتمالی در شهر مشهد مقـدس 

دانلود اسناد

عنوان شناسایی کارگزاران ساماندهی املاک
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر