عنوان جذب سرمایـه گذار هایپر مارکت بزرگ مقیاس
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد