عنوان مجموعه پذیرایی کوهسنگی مشهد
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد