استخر و مجموعه آبی شفــا
۹۸ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شورای شهر مشهد به جهت تامین سرانه خدمات ورزشی در مناطق کم برخوردار، احداث ده مجموعه آبی را در مناطق ۲،۴ و۵ شهرداری مشهد و با بودجه اولیه یکصد میلیارد ریال مصوب کرد. استخر شفا در منطقه ۲ با حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مالی یک از مجموعه های آبی مزبور است. طی مطالعات انجام شده در مدیریت برنامه ریزی معاونت اقتصادی، مقرر شد ادامه تامین هزینه احداث این مجموعه از محل واگذاری ساخت و بهره برداری توسط بخش خصوصی انجام پذیرد. براساس مطالعات بازار انجام شده پیشنهاد شد بهره برداری از استخر توسط آقایان و بانوان در دو شیفت متفاوت برنامه ریزی شده و فضای استخر بانوان در اختیار فعالیت دیگری قرارگیرد. برای این فعالیت به ترتیب اولویت کاربری ورزشی با فعالیت سالن چندمنظوره ورزشی و توپی، کاربری درمانی با فعالیت درمانگاه های تخصصی حرکتی، ماساژ و آب درمانی و کاربری تجاری با فعالیت تالار پذیرایی و رستوران پیشنهاد و به تصویب کمیته تعریف پروژه رسید.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : ورزشی
ظرفیت اسمی نفرساعت: ۲۷۵ نفر
سهم تقاضای متوسط در روز : ۲۱۷۰ نفر
آدرس پروژه: توس ۱/۳۵ واقع در منطقه ۲ شهرداری مشهد
تعداد ساعت کاری مفید در روز: ۱۵ ساعت
تعداد روزهای مفید در سال: ۳۲۰ روز
هزینه های ثابت سرمایه گذاری
شرح هزینه مبلغ کل
تاسیسات و تجهیزات ۲۹,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ريال
سایر هزینه ها ۵,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اطلاعات مالی پروژه
شرح مبلغ عنوان توضیحات
درآمد سالانه : ۴۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ريال
هزینه بهره سالانه: ۱۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نوع قرارداد : BOLT
مدت زمان ساخت و بهره برداری : ۱۵ سال
هزینه ثابت سرمایه گذاری : ۹۸,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد کلیه هزینه های رقم پروانه ،زمان اعقاد قرارداد و ساخت و تملک به روز رسانی خواهد شد