ثامن انوار
511 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

منطقه ثامن:
کانون جریان تعاملات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در مقیاس ملی و فراملی و قلب تپنده ی حیات شهری کلانشهر مشهد است. فضای حضور زائران و مفصل پیوند زندگی زائر و شهروند در مجاورت بارگاه رضوی، حداکثر فرصتهای سرمایه گذاری را در این محدوده رقم زده است.
اکثر پروژه های مصوب محدوده دارای کاربری تجاری و اقامتی است که در جهت خدمت رسانی به زائرین و مجاورین بارگاه رضوی، در قطاع های ۴ گانه ی این منطقه جانمایی گردیده اند. وسعت منطقه حدود ۳۶۵ هکتار است که ۵۹ هکتار از آن شامل حوزه دخالت مستقیم در مجاورت بارگاه رضوی می باشد.

پروژه انوار:
این پروژه در قالب یک مجتمع تجاری اقامتی دارای ۹ طبقه روی زمین و ۳ طبقه زیر زمین می‌باشد که در زمینی به مساحت ۱,۸۲۳ مترمربع و با زیربنای۱۲,۷۶۰ مترمربع احداث می‌گردد. کاربری قابل فروش این مجتمع شامل ۳,۴۰۰ مترمربع کاربری تجاری ۵,۶۱۴ مترمربع اقامتی و ۳,۷۴۶ مترمربع پارکینگ می‌باشد. تعداد پلاک‌های ثبتی موجود در این پروژه ۲۰ عدد است که تعداد ۱۷ پلاک خریداری شده و تعداد ۳ پلاک باقی مانده است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : اقامتی، تجاری
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: منطقه ثامن، قطاع 2، خیابان شعاعی
مساحت عرصه: 1823 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 12760 مترمربع
سطح اشتغال: 60 درصد
تعداد سقف : 12 (+9 و -3)