ثامن نـویــد
265 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

منطقه ثامن:
کانون جریان تعاملات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در مقیاس ملی و فراملی و قلب تپنده ی حیات شهری کلانشهر مشهد است. فضای حضور زائران و مفصل پیوند زندگی زائر و شهروند در مجاورت بارگاه رضوی، حداکثر فرصتهای سرمایه گذاری را در این محدوده رقم زده است.
اکثر پروژه های مصوب محدوده دارای کاربری تجاری و اقامتی است که در جهت خدمت رسانی به زائرین و مجاورین بارگاه رضوی، در قطاع های ۴ گانه ی این منطقه جانمایی گردیده اند. وسعت منطقه حدود ۳۶۵ هکتار است که ۵۹ هکتار از آن شامل حوزه دخالت مستقیم در مجاورت بارگاه رضوی می باشد.

پروژه نوید:
این پروژه در قالب یک مجتمع تجاری اقامتی احـداث می‌شود کـه دارای ۹ طـبقه روی زمین و ۴ طبقه زیر زمین می‌باشد و در زمینی به مساحت ۹۸۳ مترمربع و با زیربنای ۷,۴۷۴ مترمربع احداث می‌گردد. کـاربری‌های قـابل فروش ایـن مجتمع شـامل حدود ۱,۶۲۰ مترمربع تجاری در طبقات و ۲,۷۵۴ مترمربع با کاربری اقامتی و ۳,۱۰۰ متر پارکینگ می‌باشد.
تعداد پلاک‌های ثبتی موجود در این پروژه ۸ عدد است که تعداد ۷ پلاک خریداری شده و تعداد ۱ پلاک باقی مانده است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : اقامتی، تجاری
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: منطقه ثامن، قطاع 2، خیابان شعاعی
تراکم (مجاز) : 440 درصد
مساحت عرصه: 983 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 7474 مترمربع
سطح اشتغال: 60 درصد
تعداد سقف : 13 (+9 و -4)