عقیق میدان شهداء
۳۷۴۱ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شـهرداری مشهد با هدف سـاماندهی و توسعه بـافت‌ شـهری و در راسـتای پـاسخ بـه تامین نـیازهای مـتقاضیان اقـدام به تعریف پروژه تجاری، اقامتی، فرهنگی و دفتر کار برج جنوب واقع در ضلع‌جنوبی میدان‌شهدا، حدفاصل خیابان امـام‌خمینی(ره) و خیابان دانشگاه نموده است. با تـوجه به اینکه میدان‌ شهدا در مـرکز شهر قـرار داشته و سـه‌خـط قـطار شهری نیز در آینده از ایـن محل عـبور خواهد کرد، آورده اقتصادی پروژه‌های میدان‌شهدا برای شهر قابل توجه و دارای انتفاع مناسبی خواهد بود.
از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- قرارگیری زمین در بهترین منطقه شهری با جذابیت سرمایه‌گذاری و توجیه اقتصادی مناسب
۲- قرارگیری در حوزه مرکزی شهر و نزدیکی به حرم مطهر رضوی و شهرداری مرکز
۳- محل تلاقی ۳ خط قطارشهری و قابلیت دسترسی و حمل و نقل عمومی مناسب
۴- مجاورت با مجتمع های تجاری ساخته شده در مرکز شهر

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری، اقامتی، فرهنگی و دفترکار
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: ضلع جنوبی میدان شهداء، حدفاصل خیابان امام خمینی و خیابان دانشگاه
کاربری مصوب : تجاری، اقامتی
تراکم (مجاز) : ۶۱۰درصد
مساحت عرصه: ۷۱۷۵ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۵۹۹۸۲ مترمربع
سطح اشتغال: ۶۰ درصد
تعداد سقف : ۲۱ (+۱۸ و -۳)