مجتمع اداری تجاری ابریشم
۹ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

پروژه مجتمع اداری – تجاری ابریشم در سال ۸۰ واقع در میدان ۱۷شهریور، جنب مجتمع رضا با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی اجرا گردید. که هم اکنون در حال بهره برداری می باشد. سرمایه گذار این پروژه آقای غلام معنوی می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری - اقامتی - پارکینگ
آدرس پروژه: میدان ۱۷ شهریور، جنب مجتمع رضا
مساحت عرصه: ۷۸۸ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۵۶۰۰ مترمربع
تعداد سقف : ۷ (+۵ و -۲)
سال قرارداد : ۱۳۸۰