مجتمع تجاری تابا
۱۰۶ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پروژه مجتمع تجاری تابا در حاشیه بلوار معلم در سال ۹۰ منعقد گردید، زمین این پروژه متعلق به سرمایه گذار بوده و هزینه اجرا و ساخت آن نیز بر عهده وی می باشد، شهرداری مشهد در این پروژه با اعطای پروانه ساختمانی و مجوزات مربوطه مشارکت نموده است. سرمایه گذاران این پروژه آقای ناصری و خانم رضایی می باشند.
این پروژه دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج بوده و با هدف ساماندهی تجاری های حاشیه ای بلوار معلم و رفع معضل کمبود جای پارک و ترافیک منطقه احداث می گردد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری - پارکینگ
آدرس پروژه: بلوار معلم، نبش معلم ۱۹
مساحت عرصه: ۱۰۳۶ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۸۶۴۰ مترمربع
تعداد سقف : ۱۲ (+۱۰ و -۲)
سال قرارداد : ۱۳۹۰