مجتمع تجاری و مسکونی فرشته
3968 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پروژه مشارکتی فرشته در عرصه ای به مساحت ۱۵,۲۶۲مترمربع در سال ۱۳۹۲ با سرمایه گذار بخش خصوصی در منطقه ۹ با کاربری تجاری،مسکونی و پارکینگ ، آموزشی و بهداشتی منعقد گردید. در ادامه و پس از واگذاری سهم شهرداری به سرمایه گذار مجدداً موضوع مشارکت شهرداری با سرمایه گذار مورد توافق طرفین قرار گرفت و قرارداد جدیدی در سال ۱۳۹۶ منعقد گردید. این پروژه یکی از مهم ترین و مرتفع ترین پروژه های شهری خواهد بود. سرمایه گذار این پروژه آقای مهدی اختراعی می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری - پارکینگ - مسکونی - آموزشی-بهداشتی درمانی
آدرس پروژه: تقاطع بلوار هفت تیر و ارشاد
مساحت عرصه: 15262 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 154865 مترمربع
تعداد سقف : 25 (+21 و -4)
سال قرارداد : 1396