مجتمع تجاری و پارکینگ آسمان
346 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پروژه مشارکتی آسمان با کاربری تجاری – پارکینگ عمومی در سال ۱۳۸۶ به جهت رفع مشکل کمبود پارکینگ میدان ۱۷ شهریور به صورت مشارکتی منعقد گردید. سرمایه گذار این پروژه گروه سرمایه گذاری آسمان به نمایندگی آقای حسن قدیری می باشد.

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه

۱- توسعه متوازن شهری در منطقه ای نیمه برخوردار

۲- احداث تونل ارتباطی از ذیل محور پروژه و اتصال به پروژه روبرو

۳- تامین کمبود پارکینگ مورد نیاز منطقه

۴- استفاده از سازه های بتنی با تکنولوژی روز

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : پارکینگ، تجاری
آدرس پروژه: ابتدای خیابان شهید شیرودی
مساحت عرصه: 5800 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 77700 مترمربع
تعداد سقف : 17
سال قرارداد : 1386