مجتمع تجاری و پارکینگ فردوسی ۲ (زیتون)
۴۸۹ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد در راستای تامین پارکینگ مورد نیاز در محدوده میدان مفتح، در سال ۹۲ اقدام به تعریف پروژه پارکینگ عمومی زیتون نمود که در آن طبقات محدود تجاری نیز به جهت اقتصادی شدن پروژه گنجانده شده است.سرعت خوب و مناسب در عملیات اجرایی و احداث پروژه ، باعث شد پارکینگ در سال ۹۵ به بهره برداری کامل رسیده و شهرداری سهم خود را از پارکینگ های عمومی پروژه افراز و تحویل سازمان ترافیک نمود.سرمایه گذار این پروژه آقای هادی غضنفری می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری - پارکینگ
آدرس پروژه: حاشیه بلوار مفتح-میدان مفتح
مساحت عرصه: ۷۵۰۰ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۸۲۵۰۰ مترمربع
تعداد سقف : ۱۱ (+۹ و -۲)
سال قرارداد : ۱۳۹۲