مجتمع تجاری پایتخت
۲۷۷ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پروژه مشارکتی پایتخت در منطقه یک شهرداری و در حاشیه خیابان فلسطین در سال ۱۳۸۸ منعقد گردید. هدف از اجرای این پروژه تجمیع صنوف قرار گرفته در حاشیه و تجاری های خطی منطقه بود. به نحوی که مغازه های فروش تزئینات منزل و لوازم بهداشتی ساختمانی در این پروژه ساماندهی گردند. پیش بینی می گردد افتتاح این پروژه باعث رونق مناسب منطقه و حضور مخاطبین متعدد باشد. سرمایه گذار این پروژه شرکت ثامن سازه عرش می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری- انباری- پارکینگ-اداری
آدرس پروژه: حدفاصل فلسطین ۲۴ و ۲۶
مساحت عرصه: ۱۷۵۶ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۱۹۱۲۹مترمربع
تعداد سقف : ۱۴ (+۱۰ و -۴)
سال قرارداد : ۱۳۸۸