مجتمع مسکونی زندگی(شاملو)
5431 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد در راستای ساماندهی حاشیه شهر و ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان و اقشار کم درآمد که یکی از اهداف توسعه شهری و ایجاد عدالت اجتماعی می باشد، با استفاده از پتانسیل مالی و فنی بخش خصوصی اقدام به طراحی و اجرای پروژه مشارکتی زندگی در منطقه کم برخوردار شهری نموده است. این پروژه دارای قریب به ۲۲۰۰ واحد مسکونی در قالب ۳ فاز می باشد. با توجه به موقعیت قرارگیری پروژه در حاشیه شهر، کلیه امکانات و خدمات زیرساختی توسط شهرداری و شرکت سرمایه گذاری احداث خواهد گردید. سرمایه گذار این پروژه شرکت بتن ساز تربت آقای حسینعلی زاده می باشد.

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه
ساماندهی حاشیه شهر، توسعه عدالت اجتماعی، افزایش دسترسی اقشار کم درآمد مناطق کم برخوردار به امکانات رفاهی، تفریحی ورزشی و تجاری به صورت متمرکز، ایجاد اشتغال در شرایط فعلی، استفاده از تکنولوژی نوین صنعت ساختمان در پروژه از ویژگی های مهم این پروژه می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی، تجاری،آموزشی، بهداشتی و درمانی و پارکینگ
آدرس پروژه: اراضی شاملو
مساحت عرصه: 158434 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 281706 مترمربع
تعداد سقف : 5 بطور متوسط (+5)
سال قرارداد : 1397