مجتمع مسکونی علویه
۳۳۱ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

پس از تجربه خوب احداث و اجرای پروژه محمدیه، شهرداری مشهد با همان سرمایه گذار و با اعطای امتیازات مناسب (پروانه رایگان) پروژه علویه را پس از اخذ مجوز از شورای محترم شهر اجرایی نمود. در مصوبه این پروژه تاکید شده است که شهرداری مشهد نظارت کاملی بر روند واگذاری این واحدها به جامعه مخاطب و آسیب پذیر داشته باشد. از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه میتوان به ایجاد فضاهای سبز و زیبا در بین فضاهای مسکونی اشاره نمود. همچنین مقرر است در حاشیه خیابان پنجتن و در پیشانی این پروژه نیز درمانگاه مناسبی جهت رفع نیاز ساکنین مجموعه احداث گردد. سرمایه گذار این پروژه انجمن خیریه مسکن ساز اهل بیت (ع) می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی،تجاری،آموزشی،بهداشتی، درمانی و پارکینگ
آدرس پروژه: پنجتن ۴۷
مساحت عرصه: ۱۶۳۱۴ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۲۰۸۴۷ مترمربع
تعداد سقف : ۳ (+۳) در ۲۶ بلوک
سال قرارداد : ۱۳۹۶