مجتمع مسکونی محمدیه
67 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد جهت ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان و اقشار کم درآمد با مشارکت شرکت آل عمران آریا که از تواناییهای فنی و مالی لازم برخوردار هستند، اقدام به تعریف و اجرای پروژه محمدیه با کاربری مسکونی تجاری نموده است.
اجرای این پروژه از سال ۹۱ آغاز و در سال ۹۴ خاتمه یافته و در اختیار خانواده های دارای معلول و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفت.
از ویژگی های شاخص این پروژه می توان به استحکام ساختمان ها و مناسب بودن این منازل به جهت ارزش و قیمت آنها اشاره نمود.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی، پارکینگ
آدرس پروژه: پنجتن 55
مساحت عرصه: 6575 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 13974 مترمربع
تعداد سقف : 4 (+4)
سال قرارداد : 1391