مجتمع مسکونی مریم
۲۰۴ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پروژه مریم در حاشیه خیابان این سینا در سال ۹۱ بین شهرداری و سرمایه گذار بخش خصوصی منعقد گردید ، آورده سرمایه گذار در این پروژه زمین و ساخت و اجرای پروژه بوده و آورده شهرداری پروانه و مجوز ساختمانی که مقرر است در این پروژه واحد های مسکونی لوکس ساخته شود. سرمایه گذار این پروژه شرکت افق سازه پایا می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی، پارکینگ
آدرس پروژه: سناباد- بعد از خیابان پاستور- پلاک ۱۹۶
مساحت عرصه: ۱۳۱۳ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۱۴۲۴۴ مترمربع
تعداد سقف : ۱۸ (+۱۵ و -۳)
سال قرارداد : ۱۳۹۱