مجتمع مسکونی مریم
204 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پروژه مریم در حاشیه خیابان این سینا در سال ۹۱ بین شهرداری و سرمایه گذار بخش خصوصی منعقد گردید ، آورده سرمایه گذار در این پروژه زمین و ساخت و اجرای پروژه بوده و آورده شهرداری پروانه و مجوز ساختمانی که مقرر است در این پروژه واحد های مسکونی لوکس ساخته شود. سرمایه گذار این پروژه شرکت افق سازه پایا می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی، پارکینگ
آدرس پروژه: سناباد- بعد از خیابان پاستور- پلاک 196
مساحت عرصه: 1313 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 14244 مترمربع
تعداد سقف : 18 (+15 و -3)
سال قرارداد : 1391