مجتمع مسکونی پرنیان(هاشمیه۲۴)
۹.۴ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

پروژه مشارکتی پرنیان از معدود پروژه های شهرداری مشهد در این مقیاس می باشد که با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.
سرمایه گذار این پروژه آقای محمد پرنیان می باشد و طرفین سهم خود را افراز نموده اند.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی
آدرس پروژه: هاشمیه ۲۴ (پرنیان)
مساحت عرصه: ۲۵۴ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۱۰۴۲ مترمربع
تعداد سقف : ۶
سال قرارداد : ۱۳۹۰