مجتمع مسکونی کوثر
230 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد در سال ۹۱ جهت ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان و اقشار کم درآمد با مشارکت بخش خصوصی که از تواناییهای فنی و مالی لازم برخوردار می باشند، اقدام به تعریف و اجرای پروژه مسکن ارزان قیمت کوثر با کاربری مسکونی ۴۸۰ واحدی و تجاری محلی در اراضی انتهای گلشهر نمود که این پروژه در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید. سرمایه گذار این پروژه شرکت بتن ساز تربت آقای حسینعلی زاده می باشد.
ویژگیهای مهم و شاخص پروژه
تغییر بافت منطقه ای، ارائه الگوی مناسب ساخت و ایجاد فضاهای خدماتی و تجاری و احداث پارک محلی و مسجدی زیبا
از ویژگی های شاخص و مهم این پروژه می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی- تجاری- فرهنگی - آموزشی
آدرس پروژه: شهید آوینی 52
مساحت عرصه: 25653 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 52802مترمربع
تعداد سقف : 5 (+5 و -) در 30 بلوک مسکونی
سال قرارداد : 1391