مروارید ارم
134 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد با هدف رشد و توسعه مناطق کم برخوردار شهر و با هدف اصلاح الگوی ساخت و ایجاد عدالت شهری، اقدام به تعریف پروژه مجتمع مسکونی ارزان قیمت مروارید ارم کرده تا بتواند علاوه بر بهبود سطح فرهنگی -اجتماعی منطقه و ایجاد خانه‌هایی با استانداردهای زندگی برای جمعیت بالای محدوده مورد نظر، ارزش افزوده مناسبی در بلندمدت برای شهر ایجاد نماید.
در حقیقت تـاثیر ساخت این پـروژه در منطقـه، منافـع فرهنگـی، اجتماعـی و ارزش افزوده‌ ی بسیاری برای شهرداری مشهد در بلند مدت ایجاد خواهد نمود.

از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- قرارگیری در مجاورت بوستان ۱۸ هکتاری ارم به عنوان یکی از بزرگترین بوستان‌های منطقه شهری
۲- متراژ بالای زمین و امکان تعریف پروژه های مناسب
۳- دسترسی ایده آل سایت به معابر (پس از اجرای معبر جنوبی سایت این فرصت تقویت نیز می شود)
۴- جمعیت بالای بافت پیرامونـی سایت
نکته مهم در خصوص این پروژه اهداف اجتماعی و فرهنگی آن است که بر ابعاد اقتصادی آن چیره گـردیده است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی، تجاری
نوع مالکیت : شهرداری
آدرس پروژه: خیابان پنج تن، پنج تن 47، منطقه 4 شهرداری مشهد
کاربری مصوب : زراعی
تراکم (مجاز) : 260 درصد
مساحت عرصه: 7153 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 11159 مترمربع
سطح اشتغال: 75 درصد
تعداد سقف : 5 (+5)