مروارید سرافرازان
229 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

پروژه مسکونی مروارید سرافرازان، مجموعه‌ای مسکونی شاخص و ویژه می‌باشد که به جهت تامین نیازهای متقاضیان الگوی مسکن گروه درآمدی یک و دو، ایجاد الگو و طراحی مناسب مسکن با کیفیت تـعریف شده است. ایـن پروژه از بلوار سرافرازان و بلوار نماز دارای‌ دسترسی است.

از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- قـرارگیری زمین در منطقه‌ای تقریباً برخوردار و دارای جذابیت سرمایه‌گذاری
۲- تـوجیه اقتصادی مناسب پروژه
۳- پتانسیل بالای زمین به لحاظ دسترسی های مناسب و فرم زمین
۴- تـقاضای بالای مسکن در محدوده احداث پروژه مذکور
۵- تـامین فضاهای عمومی مناسب به‌ویژه پارکینگ برای واحدهای مسکونی مجموعه
۶- نـزدیکی به مرکز تفریحی گردشگری پارک خورشید

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مسکونی
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: بلوار سرافرازان، سرافرازان40
کاربری مصوب : اداری، انتظامی
تراکم (مجاز) : 440 درصد
مساحت عرصه: 1262 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 7801 مترمربع
سطح اشتغال: 60 درصد
تعداد سقف : 12 (+10 و -2)