میدان بار ولیعصر(عج)
255 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد با هدف حذف میدان بار نوغان جهت حل معضل ترافیکی و بهسازی بافت فرسوده، در سال ۸۹ اقدام به تعریف پروژه میدان بار ولیعصر با مشارکت بخش خصوصی نمود. سرمایه گذار این پروژه آقای حمیدیان می باشد.

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه

۱- حذف میدان بار نوغان با توجه به معضل ترافیکی و بافت قدیمی آن

۲- استفاده از استانداردهای جدید در ساخت پروژه

۳- ایجاد خدمات پشتیبان در میدان بار

۴- نزدیکی به بزرگراه جهت حمل آسان بار

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری - پارکینگ
آدرس پروژه: میدان امام حسین.ضلع غربی بلوار خواجه ربیع
مساحت عرصه: 44479 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 39100 مترمربع
سال قرارداد : 1389