نیروگاه هاضم بی هوازی ( دایجستر )
3300 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد در راستای بهبود سلامت و بهداشت جامعه و محیط زیست، مبنای سیاست ها و برنامه ریزی ها خود را کاهش حداکثری دفن پسماندهای شهری قرار داده است.

با توجه به سهم بالای مواد آلی موجود در پسماندهای شهری مشهد (حدود % ۷۰ )، استفاده از تکنولوژ یهای مناسب به منظور تبدیل این مواد به انرژی و کود آلی یکی از گزینه های مناسب هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ زیست محیطی می باشد. 

بدین منظور شهرداری مشهد با توجه به بسترهای موجود از جملهاحداث و را هاندازی مجتمع های صنعتی بازیافت و خطوط تفکیک و پردازش پسماند شهری و تامین زمین و خوراک موردنیاز، در نظر دارد با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، پروژ هی تولید انرژی و کود از پسماند با استفاده از تکنولوژی هاضم بی هوازی (دایجستر) را احداث نماید.

مطالعات امکان سنجی احداث این پروژه با همکاری و مشاوره سازمان همکاری های بین المللی ژاپن ( JICA ) در حال انجام است.

شرایط سرمایه گذاری

شرایط اختصاصی متقاضیان سرمایه گذاری

شرکت های صاحب صلاحیت و دارای تجربه اجرایی در داخل و خارج از کشور

آورده شهرداری: زمین موردنیاز (حدود ۱۰ هکتار) و تامین خوراک (حدود ۶۰۰ تن پسماندهای آلی شهری)

آورده سرمایه گذار: طراحی، احداث، تامین تجهیزات و بهره برداری

مجوزات و تاییدیه های مورد نیاز: سازمان صمت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی های تجدیدپذیر

مزایای سرمایه گذاری در پروژه

– سهم بالای بخش کشاورزی از اقتصاد استان

– وجود بازار مناسب برای فروش کودهای تولیدی

– تضمین خرید برق تولیدی توسط شرکت توزیع برق شهر

اهم فعالیت های اجرایی پروژه

۱- اخذ مجوز از سازمان های ذیربط (حفاظت محیط زیست-صنعت، معدن و تجارت – ساتبا)

۲- طراحی سیستم نیروگاه هاضم بی هوازی

۳- خرید تجهیزات و ماشین آلات

۴- آماده سازی زمین و ساخت نیروگاه

۵- بهره برداری و نگهداری