پارکینگ زیر سطحی آزادی
۵۴۰ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

احداث پروژه پارکینگ آزادی از گذشته در دستور کار شهرداری مشهد بوده تا با ساخت یک پارکینگ زیر سطحی در ضلع جنوبی پارک ملت بتواند سهولت در تردد و جا به جایی مسافرین در یکی از شریان های حیاتی شهر را اجرایی نماید. بر همین اساس پس از اخذ مجوز مصوبه از شورای شهر مشهد و در قبال واگذاری ملک و امتیاز مجوز های ساختمانی از ابتدای سال ۹۷ اجرای این پروژه را به شرکت همیار سازه (یکی از شرکت های اقماری سازمان همیاری شهرداری استان) واگذار نمود.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : پارکینگ-پایانه اتوبوسرانی
آدرس پروژه: ضلع جنوبی پارک ملت
مساحت عرصه: ۱۲۲۰۰ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۴۴۰۰۰ مترمربع
تعداد سقف : ۳ (+۰ و -۳)
سال قرارداد : ۱۳۹۷