پردیس فرهنگی و هنری کـوثـر
۷۰۰ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

طراحی پردیس فرهنگی هنری کوثر در میدان پژوهش مشهد به منظور اعتلای شاخص های فرهنگی و هنری شهر، با مشارکت بخش خصوصی و در قالب قرارداد ساخت و بهره برداری انجام گرفته است. از ویژگیهای مهم و شاخص این پروژه عدم تغییر زیربنایی در وضع موجود، عرصه و ایجاد سالن های سینما و تئاتر در منطقه ای پر مخاطب در کنار مجموعه های غذایی می باشد که مزیت نسبی خوبی برای آن به وجود خواهد آورد.
عرصه کل پروژه بالغ به ۳۷۵۰۰ مترمربع می باشد و زیربنای سبکی تا ۲۵۵۰۰ مترمربع برای کل آن در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است تاکنون در شهر مشهد پردیس فرهنگی و هنری با این وسعت وجود نداشته است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : فرهنگی
نوع مالکیت : شهرداری
آدرس پروژه: میدان پژوهش مشهد
مساحت عرصه: ۲۵۵۰۰
مساحت زیربنای کل: ۳۷۵۰۰
هزینه های ثابت سرمایه گذاری
شرح هزینه مبلغ کل
تاسیسات و تجهیزات ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
سایر هزینه ها ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اطلاعات مالی پروژه
شرح مبلغ عنوان توضیحات
درآمد سالانه : ۲۱۹,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ريال
هزینه بهره سالانه: ۱۳۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نوع قرارداد : ساخت و بهره برداری و انتقال
مدت زمان ساخت و بهره برداری : ۲۰ سال
هزینه ثابت سرمایه گذاری : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد کلیه هزینه های رقم پروانه ،زمان اعقاد قرارداد و ساخت و تملک به روز رسانی خواهد شد