پروژه آبکوه – B1-S1

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

 

سطح کاربری
عرصه : 5303
زیربنا : 28636
پارکینگ : 7955
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : 45
اطلاعات دسترسی
از شمال : 18
از جنوب : 40
از شرق : 8
از غرب : 8
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان دستغیب، بین دستغیب 13 و 11