پروژه آبکوه – B۱-S۱

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

 

سطح کاربری
عرصه : ۵۳۰۳
زیربنا : ۲۸۶۳۶
پارکینگ : ۷۹۵۵
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۴۵
اطلاعات دسترسی
از شمال : ۱۸
از جنوب : ۴۰
از شرق : ۸
از غرب : ۸
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان دستغیب، بین دستغیب ۱۳ و ۱۱