پروژه آبکوه – B28-S1

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

سطح کاربری
عرصه : 7308
زیربنا : 76042
تجاری : 13563
اداری : 12946
مسکونی : -
پارکینگ : 26862
تاسیسات : 1410
درمانی : -
سایر : 21361
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : 14
اطلاعات دسترسی
از شمال : 40
از جنوب : 16
از غرب : 18
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان راهنمایی، حاشیه میدان راهنمایی، اداره راهنمایی و رانندگی