پروژه آبکوه – B۲۸-S۱

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

سطح کاربری
عرصه : ۷۳۰۸
زیربنا : ۷۶۰۴۲
تجاری : ۱۳۵۶۳
اداری : ۱۲۹۴۶
مسکونی : -
پارکینگ : ۲۶۸۶۲
تاسیسات : ۱۴۱۰
درمانی : -
سایر : ۲۱۳۶۱
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۱۴
اطلاعات دسترسی
از شمال : ۴۰
از جنوب : ۱۶
از غرب : ۱۸
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان راهنمایی، حاشیه میدان راهنمایی، اداره راهنمایی و رانندگی