پروژه آبکوه – B۳۴-S۴

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

 

سطح کاربری
عرصه : ۲۱۰۶
زیربنا : ۴۰۴۴
تجاری : ۲۵۲۷
پارکینگ : ۱۵۱۶
اطلاعات اقتصادی
اطلاعات دسترسی
از شمال : ۱۰
از جنوب : ۱۴
از شرق : ۱۰
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان دستغیب، دستغیب ۱۰