پروژه آبکوه – B۳۶-S۱

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

سطح کاربری
عرصه : ۴۳۱۷
زیربنا : ۳۳۶۷۳
تجاری : ۱۲۹۵۲
اداری : ۷۷۷۰
پارکینگ : ۱۲۹۵۱
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۳
اطلاعات دسترسی
از شمال : ۴۰
از جنوب : ۱۴
از شرق : ۸
از غرب : ۳۶
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: ضلع شرقی تقاطع دستغیب و فلسطین