پروژه آبکوه – B۴۲-S۲

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

سطح کاربری
عرصه : ۷۸۴۴
زیربنا : ۶۳۵۳۸
تجاری : ۱۶۴۷۳
اداری : ۲۳۵۳۳
مسکونی : -
پارکینگ : ۲۳۵۳۲
تاسیسات : -
درمانی : -
سایر : -
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۱۰۰
اطلاعات دسترسی
از شمال : ۴۰
از جنوب : ۱۳
از شرق : ۲۰
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان راهنمایی، حاشیه میدان راهنمایی، اداره راهنمایی و رانندگی