پروژه شهدا – بـهشـت AC-۰۸

میدان شهدا محدوده ای هم پیوند و بلافصل با حرم مطهر رضوی می باشد. پروژه های تعریف شده در محدوده میدان شهدا با چشم انداز مناسب به بارگاه مطهر رضوی، موقعیتی عالی به لحاظ عملکردی و ارتباط با بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی دارند. طرح ترافیکی و تقاطع های غیرهمسطح اجرا شده و نیز عبور خطوط ۲، ۳ و ۴ قطار شهری، وضعیت دسترسی مطلوب پروژه را در چشم انداز موجود و آینده رقم زده است. ضمن اینکه امکان برخورداری از مزایای جذب زائرین و مجاورین بارگاه رضوی از دیگر فرصتهای مناسب سرمایه گذاری در این محدوده می باشد.

 

سطح کاربری
عرصه : ۵۲۷۰
زیربنا : ۳۶۷۰۵
تجاری : ۱۱۰۹۷
مسکونی : ۷۷۸۰
پارکینگ : ۱۲۶۴۸
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۱۰۰
اطلاعات دسترسی
از شمال : ۲۸
از جنوب : -
از شرق : -
از غرب : ۱۸
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان شیرازی، بین شیرازی ۲۲ و ۲۴