پینت بال (سیدرضی و پارک ملت )
3686 (میلیون ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

بازی پینت بال در سال ۱۹۸۱ در آمریکای شمالی پایه گذاری شد و پیشرفت این بازی تا حدی بوده که پیشنهاد شده است تا در بازی های المپیک به عنوان ورزشی جدید وارد شود. ورزش پینت بال در ایران از سال ۱۳۸۰ بنا نهاده شد و تاکنون مجموعه های زیادی اقدام به راه اندازی این بازی مفرح نموده اند. مخاطبین اصلی بازی پینت بال با توجه به ماهیت آن که بازی ای مفرح و گروهی است غالبا گروه های دوستانه و خانواده ها می باشند، از این رو موقعیت مکانی و استقرار باشگاه پینت بال در موفقیت اقتصادی آن نقش بسزایی دارد. با توجه به اینکه پارک ملت مشهد و سید رضی دارای موقعیت مناسبی از منظر جذب مخاطبین هستند، راه اندازی باشگاه پینت بال در این دو مکان علاوه بر افزایش جذابیت های تفریحی ورزشی این دو منطقه، موجبات موفقیت باشگاه را فراهم می آورد.
ظرفیت روزانه این مجموعه تا ۲۴۰ نفر برآورد گردیده است و تا ۱۰ نفر اشتغالزایی در پی خواهد داشت.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تفریحی، ورزشی
ظرفیت اسمی نفرساعت: 240 نفر
نوع مالکیت : شهرداری
آدرس پروژه: پارک ملت و سید رضی
هزینه های ثابت سرمایه گذاری
شرح هزینه مبلغ کل
تاسیسات و تجهیزات 2,539,000,000 ريال
سایر هزینه ها 696,000,000 ريال
اطلاعات مالی پروژه
شرح مبلغ عنوان توضیحات
درآمد سالانه : 16,156,000,000 ريال
هزینه بهره سالانه: 9,217,000,000 ريال
نوع قرارداد : BOLT
مدت زمان ساخت و بهره برداری : 8 سال
هزینه ثابت سرمایه گذاری : 3,686,000,000 ريال
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد کلیه هزینه های رقم پروانه ،زمان اعقاد قرارداد و ساخت و تملک به روز رسانی خواهد شد