کارتینگ مجوعه امید و زندگی
۲۲۶۴ (میلیون ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

کارتینگ یکی از رشته‌های مهیج اتومبیلرانی است که به عنوان رشته «مادر» اتومبیلرانی شناخته می‌شود. رنتال در اصطلاح به ماشین های کارتینگ اجاره ای می گویند. پیدایش این رشته ورزشی مربوط به دهه ۳۰ میلادی است. در آن دوره، جعبه‌هایی با گنجایش یک انسان شامل ۳ یا ۴ چرخ ساخته می‌شد. این جعبه‌ها به Soapbox موسوم بودند. با نشستن شخص درون آن و قرارگیری روی یک سطح شیب‌دار می‌توانستند به سرعت لذت‌بخشی دست پیدا کنند. با بهینه‌سازی روی شکل و فرم جعبه‌ها و به عبارتی افزایش آئرودینامیک و هم‌چنین کاهش وزن گاه تجربه رسیدن به سرعت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت نیز میسر می‌شد.
پروژه کارتینگ امید و زندگی با تاکید بر اهداف فرهنگی و اجتماعی، توسط شهرداری مشهد در انتهای بلوار سیدرضی پیشنهاد شده است. محاسبات مالی پروژه نشان می دهد در سال های بهره برداری نیز توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تفریحی - ورزشی
نوع مالکیت : شهرداری
آدرس پروژه: انتهای بلوار سید رضی
هزینه های ثابت سرمایه گذاری
شرح هزینه مبلغ کل
تاسیسات و تجهیزات ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ريال
سایر هزینه ها ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اطلاعات مالی پروژه
شرح مبلغ عنوان توضیحات
درآمد سالانه : ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
هزینه بهره سالانه: ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نوع قرارداد : BOLT
مدت زمان ساخت و بهره برداری : ۱۱ سال
هزینه ثابت سرمایه گذاری : ۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد کلیه هزینه های رقم پروانه ،زمان اعقاد قرارداد و ساخت و تملک به روز رسانی خواهد شد