کارخانه بازیافت شیشه های ضایعاتی
100 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

در راستای تحقق توسعه پایدار شهری و بازیابی بهینه پسماند شهری، شهرداری مشهد در نظر دارد با هدف بهره گیری از این معادن شهری و همچنین رونق بخشی به صنعت بازیافت و تسهیل سرمایه گذاری در این قبیل پروژه ها که علاوه بر بازده اقتصادی مناسب، گامی موثر در جهت ایجاد و حفظ محیط زیست سالم شهری است؛ نسبت به احداث مجموعه بازیافت شیشه های ضایعاتی و تولید انواع محصولات با کیفیت از آنها با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. 

شرایط سرمایه گذاری

شرایط اختصاصی متقاضیان سرمایه گذاری: شرکت های صاحبصلاحیت فنی و تخصصی

آورده شهرداری: زمین به مساحت مورد نیاز آورده سرمایه گذاری: طراحی و احداث ابنیه خرید و نصب تجهیزات و ماشین آلات و راه اندازی کل فرآیند

مجوزات و تاییدیه های مورد نیاز: سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت از محیط زیست

مزایای سرمایه گذاری در این پروژه

– امکان تولید محصولات متنوع از شیشه های بازیافتی( از جمله کاشی و سرامیک و غیره)

– امکان صادرات کاشی و سرامیک تولیدی به کشورهای همسایه

– مالیات صفر برای کلیه فعالی تهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند طبق تصویب لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی در مجلس شورای اسلامی