1400-03-25

اتوبوس گردشگری

سیستم حمل و نقل گردشگری یکی از انواع سیستم های حمل و نقل عمومی درون شهری که با توجه به ارزان قیمت بودن آن نسبت به سایر سیستم ها و نقش آن در جابجایی تعداد بیشتر گردشگران با بهره گیری از الگوی اتوبوس های دو طبقه با سقف باز و امکان پذیرایی در حین تردد درون شهری، علی الخصوص در شهرهای بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلان شهر مشهد مقدس با داشتن ظرفیت های بسیار مناسب مذهبی ، تاریخی و فرهنگی که ناشی از تنوع اقلیمی و پیشینه تاریخ کهن در این سرزمین می باشد ، از بستر مناسبی جهت توسعه گردشگری برخوردار است . شهرداری مشهد قصد دارد در جهت رفاه حال زائران و گردشگران و استفاده از این فرصت بسیار مناسب و همچنین جذب هرچه بیشتر گردشگر داخلی و خارجی سیستم حمل و نقل گردشگری را توسعه دهد . سیستم حمل و نقل گردشگری یکی از انواع سیستم های حمل و نقل عمومی درون شهری که با توجه به ارزان قیمت بودن آن نسبت به سایر سیستم ها و نقش آن در جابجایی تعداد بیشتر گردشگران با بهره گیری از الگوی اتوبوس های دو طبقه با سقف باز و امکان پذیرایی در حین تردد درون شهری، علی الخصوص در شهرهای بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار است.

از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

جمعیت بالای زائر و گردشگر شهر مشهد در نتیجه جذابیت بالای سرمایه گذاری و توجیه مناسب اقتصادی و ظرفیت بالای شهر مشهد از لحاظ وجود اماکن مذهبی و تاریخی و فرهنگی

برچسب ها: