1400-1-1

برآورد ارزش افزوده شهر مشهد

مشهد مرکز استان خراسان رضوی می باشد؛ استانی که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و پل ارتباطی آسیای میانه و نواحی مرکزی ایران بوده است. در حال حاضر نیز استان خراسان رضوی از شمال و شرق با دو کشور ترکمنستان و افغانستان دارای مرز مشترک می باشد.

شهر مقدس مشهد از ویژگیهای خاصی برخوردار است که پتانسیلهای اقتصادی و اجتماعی متنوع و منحصر به فردی بدان می بخشد. مهمترین نکته در خصوص شهر مشهد علت وجودی آن است. رشد این شهر و توسعه های بعدی آن مرهون وجود امام رضا (ع) هشتمین امام شیعیان می باشد؛ امری که سبب شده هر ساله میلیونها زائر و مسافر به این شهر سفر کنند. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی و ارتباطی این شهر نیز جایگاه ویژه ای به آن بخشیده است. مشهد مرکز استان خراسان رضوی می باشد؛ استانی که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و پل ارتباطی آسیای میانه و نواحی مرکزی ایران بوده است. در حال حاضر نیز استان خراسان رضوی از شمال و شرق با دو کشور ترکمنستان و افغانستان دارای مرز مشترک می باشد. تمامی این عوامل باعث شده که مشهد از جمعیت زائر و ساکن زیادی در مقایسه با سایر شهرهای ایران و منطقه برخوردار باشد.

 

برچسب ها: