1400-1-1

بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز با حجم سفرهای هوایی به مشهد

نتایج نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نرخ ارز در سال 1397 میزان مسافران هوایی در شهر مشهد و کل کشور کاهش داشته است و این پدیده با افزایش اندکی در تعداد مسافران هوایی در کیش همراه بوده است.

اقتصاد ایران در یک سال اخیر، جهش ناگهانی نرخ ارز را تجربه کرد که ابعاد مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. گردشگری در شهر مشهد از جایگاه اقتصادی مهمی برخوردار است که می‌تواند تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گیرد. در این گزارش، ارتباط تغییرات نرخ ارز با اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌های مشهد، کیش و کل کشور تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ میزان مسافران هوایی در شهر مشهد و کل کشور کاهش داشته است و این پدیده با افزایش اندکی در تعداد مسافران هوایی در کیش همراه بوده است. مقایسه تعداد مسافران حمل و نقل هوایی در یازده ماهه اول سال ۱۳۹۶ با یازده ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تعداد مسافر در فرودگاه شهر مشهد از ۹ میلیون و ۸۱۸ هزار مسافر در یازده ماهه اول سال ۹۶ به ۸ میلیون و ۲۱۲ هزار مسافر در یازده ماهه اول سال ۹۷ رسیده یعنی فرودگاه مشهد شاهد کاهش ۱۶ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر هوایی بوده است. این در حالی است که جزیره کیش در یازده ماهه اول سال۹۶ شاهد اعزام و پذیرش ۲ میلیون و ۶۷۸ هزار مسافر بوده است و این مقدار با افزایشی اندک در یازده ماهه اول سال ۹۷ به ۲ میلیون و ۶۸۳ هزار مسافر رسیده است.

 

برچسب ها: