1400-03-25

تاکسی گردشگری

مسئله گردشگری در شهر مشهد و فراهم نمودن امکانات مناسب از جمله زیرساختهای مناسب حمل ونقلی برای این شهر توریستی از اهمیت بالایی برخوردار است

تاکسی گرد شگری عبارت ا ست از ” و سایل نقلیه ای که با علائم مشخص از دیگر و سایل نقلیه قابل تشخیص بوده و در جهت پاسخگویی به گردشگران با اهداف زیارتی،تفریحی،درمانی به صورت خصوصی خدمت رسانی نماید. این وسایل نقلیه می بایست برای گردشگران در دسترس، ایمن، راحت، مقرون به صرفه و دارای قابلیت اطمینان بالا بوده و گردشگران بتوانند از سایر طرق حمل و نقلی و به خصوص حمل و نقل همگانی به آن د ستر سی دا شته با شند. رانندگان این وسایل نقلیه می بایست مورد تایید سازمان تاکسیرانی بوده و مجوزهای لازم را در این خصوص دارا باشند. بعلاوه ناوگان این سیستم بایستی از دیدگاه معیارهای زیست محیطی نیز پاک باشند.”

مسئله گردشگری در شهر مشهد و فراهم نمودن امکانات مناسب از جمله زیرساختهای مناسب حمل ونقلی برای این شهر توریستی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا می توان به موارد ذیل نیز که از اهمیت بالایی برای افزایش مدت اقامت و رضایت گردشگران تاثیر دارند، اشاره نمود:

  1. تاکسی گردشگری سبب ایجاد حس امنیت و عدم سردرگمی گردشگران می شود.
  2. تاکسی گردشگری سبب معرفی جاذبه های طبیعی، تفریحی، تاریخی، فرهنگی و زیارتی به گردشگران می شود.
  3. تاکسی گردشگری سبب خدمات رسانی بهتر به گردشگران خارجی می شود.
  4. تاکسی گردشگری سبب تکریم گردشگران و حمایت از مراکز گردشگری می شود.
 

برچسب ها: