1400-03-25

تصویر فعالیتی – اقتصادی شهر مشهد

در این طرح شاخص­های مهم و تاثیرگذار بر رونق و توسعه اقتصادی شهر مشهد تدوین شد و در ادامه این شاخص­ها دسته‌بندی و مورد نظرسنجی توسط کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.

تعریف صحیح پروژه‌ها و هدایت صحیح سرمایه‌گذاران نیازمند بکارگیری روش‌های علمی کارآمد با اتکاء به شناخت کامل وضع موجود، نقاط ضعف و قوت، فرصت­ها و تهدیدها است تا بتوان از طریق ارائه پیشنهادات راهبردی و برنامه‌ریزی در جهت آن به توسعه پایدار و رفاه شهروندی دست یافت. بنا به چنین ضرورتی، طرح پژوهشی «تصویر اقتصادی شهر مشهد با تمرکز بر اقتصاد گردشگری» با هدف شناسایی وضعیت و عملکرد فعالیت‌های اقتصادی شهر مشهد که نقش بالقوه‌ای در ایجاد ارزش افزوده در شهر دارند و بررسی امکانات و کمبودهای هر یک از آن‌ها از دیدگاه دست‌اندرکاران این رشته فعالیت‌ها، تعریف شد تا خطوط راهنما و بسترهای مناسبی برای ارائه طرح‌ها و برنامه‌های متناسب با استعداد و کاستی‌های این گونه فعالیت‌ها در قالب تعریف پروژه‌های مشارکتی فراهم کند.

در این طرح شاخص­های مهم و تاثیرگذار بر رونق و توسعه اقتصادی شهر مشهد تدوین شد و در ادامه این شاخص­ها دسته‌بندی و مورد نظرسنجی توسط کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. از نظر اکثر مصاحبه‌شوندگان از آنجایی که شهر مشهد یک کلان­شهر با ظرفیت­های جاذب زائر و گردشگر می­باشد و از طرفی فعالیت­های حوزه خدمات نقش مهمی را در این مسیر ایفا می­کنند، بنابراین باید تمرکز شهرداری مشهد بر این گونه فعالیت­ها باشد تا علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای شهر مشهد، خدمات مرتبط با ظرفیت­های این شهر نیز گسترش یابد.

 

 

برچسب ها: