1400-03-25

مجتمع مسکونی، ورزشی و تجاری آفرینش

این پروژه در عرصه ای به مساحت 3566.1 متر مربع و با زیربنای 18895.6 متر مربع طراحی گردیده و قرارداد مشارکتی آن در سال 1399 با شرکت ابرسازه فروتن منعقد گردید

شهرداری مشهد در راستای تحقق اهداف توسعه شهری ، ساماندهی مناطق پیرامونی و کم برخوردار و به منظور ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف و کم درامد و جلوکیری از ایجاد بافت های ریز دانه در سطح شهر ، اقدام به تعریف پروژه مسکونی – تجاری – ورزشی در محدوده منطقه ۴ شهر و در مجاورت ساختمان اداری منطقه کرده است. این پروژه در عرصه ای به مساحت ۳۵۶۶.۱ متر مربع و با زیربنای ۱۸۸۹۵.۶ متر مربع طراحی گردیده و قرارداد مشارکتی آن در سال ۱۳۹۹ با شرکت ابرسازه فروتن منعقد گردید ، که در حال حاضر فرایند اخذ مصوبه کمیسیون ماده۵ در حال انجام می باشد.

 

برچسب ها: