1400-03-25

مجموعه تفریحی گردشگری بوستان خورشید

شهرداری مشهد در راستای استفاده از توان بخش خصوصی، جذب گردشگر و با هدف اجرای پروژ ه های بزرگ شهری نسبت به طراحی و احداث بوستان بزرگ خورشید اقدام نموده است.

شهرداری مشهد در راستای استفاده از توان بخش خصوصی، جذب گردشگر و با هدف اجرای پروژ ه های بزرگ شهری نسبت به طراحی و احداث بوستان بزرگ خورشید اقدام نموده است. در این راستا بوستان خورشید مشهد با مساحتی بالغ بر ۳۸۰ هکتار واقع در منطقه ۹ شهری، از مزیت دسترسی آسان، وسعت بالا و تعداد بازدیدکننده بالا برخوردار است که این طرح را از نظر اقتصادی دارای توجیه خواهد نمود که منجر به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن خواهد شد.

برچسب ها: