1400-03-25

پروژه های خیابان عامل

حضور فعال راسته های تجاری شهری مانند: راسته خیابان قرنی (بورس بنکداران) و راسته تعبدی (بورس پرده فروشان) یکی از مهمترین ویژگی های موقعیتی محدوده طرح حاضر می باشد.

محدوده عامل که در فاصله ۲.۵ کیلومتری از حرم مطهر رضوی علی ابن موسی الرضا(ع) واقع شده، متعلق به دوره توسعه تاریخی تا سال ۱۳۴۵ می باشد. این محدوده در حدفاصل حرم مطهر تا میدان فردوسی (متعلق به دوران توسعه بعد از انقلاب)، میان دو قطب تاریخی و مدرن شهری قرار گرفته است. بررسی موقعیت محدوده طرح نسبت به کاربری های شاخص شهر مشهد نشان می دهد که فضاهای بزرگ سبز شهری (نظیر پارک جنگلی طرق، باغ ملک آباد،باغ آستان قدس رضوی ، پارک کوهسنگی و…) و همچنین مراکز شاخص حمل و نقل بین شهری (ایستگاه راه آهن و پایانه های مسافربری) در فاصله شعاعی ۳ تا ۷ کیلومتری نسبت به محدوده طرح قرار دارند. حضور فعال راسته های تجاری شهری مانند: راسته خیابان قرنی (بورس بنکداران) و راسته تعبدی (بورس پرده فروشان) یکی از مهمترین ویژگی های موقعیتی محدوده طرح حاضر می باشد. همچنین نزدیکی به مراکز اداری و سیاست گذاری شهری (تالار شهر، استانداری، شهرداری و…) و وجود زیرسا خت های مناسب حمل و نقل شهری (پارکینگ های عمومی، قطار شهری و…) در محدوده طرح، از دیگر امتیازات این محدوده می باشد. شایان ذکر است ۱۰۰ درصد اراضی محدوده طرح در مالکیت اوقاف قرار دارند.

برچسب ها: