مجتمع تجاری آفتاب
شهرداری مشهد با هدف توسعه متوازن شهری و رونق بخشی در مناطق نیمه برخوردار در سال ۸۹ با مشارکت بخش خصوصی اقدام به تعریف پروژه آفتاب با کاربری تجاری و پارکینگ نموده است. سرمایه گذار این پروژه آقای حسن سخاوتی می باشد.  ویژگیهای مهم و شاخص پروژه ۱- بزرگترین مرکز صنف لوازم خانگی با طراحی ویژه و منحصربفرد […] مشاهده...