برج اداری، تجاری و پارکینگ عمومی آلتون
مجتمع تجاری، اداری و پارکینگ طبقاتی عمومی آلتون با زیربنای تقریبی ۳۰۶۵۰ مترمربع و سرمایه گذاری آقایان احدیان، آتشی و عباس زادگان با مشارکت شهرداری مشهد احداث گردیده است. ویژگیهای مهم و شاخص پروژه ۱- تخصیص سه طبقه بالای برج به واحد های اداری و تجاری ۲- بلندترین پارکینگ طبقاتی کشور در زمان احداث ۳- ۵ طبقه […] مشاهده...