الماس بهــار
شهرداری مشهد با هدف ساماندهی و توسعه بافت‌های شهری و در راستای پاسخ به تامین نیازهای متقاضیان اقدام به تعریف پروژه بهار با کاربری تجاری و دفتر کار واقع در خیابان بهار- نبش چهارراه لشکر نموده است. احداث این پروژه عظیم در ۱۶ طبقه سبب تحرک بیشتر خیابان بهار برای توسعه بهتر می‌شود که با […] مشاهده...