زمرد چهل بازه
شهرداری مشهد، پروژه زمرد چهل بازه را با هدف توسعه امکانات و خدمات پشتیبان گردشگری در شهر مشهد، جـذب سرمایه‌های سـرگردان در جهت اعتلای صنعت گردشگری شهر مشهد، پاسخ‌گویی به اهداف و چشم اندازهای طرح‌های فرادست، تقویت کانون‌های جدید توسعه در بخش غربی شهر مشهد با توجه به پتانسیل‌های موجود و برنامه‌های طرح‌های فرادست، بهره‌برداری […] مشاهده...