استفاده از ظرفیت خیابان فرهنگ، هنر و غذا برای اشتغال زایی
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، شهناز رمارم، در حاشیه بازدید خود از «خیابان فرهنگ، هنر و غذا» افزود: با توجه به شرایطی که امروزه در جامعه حاکم است، بخش اعظم زندگی و در کنار همدیگر بودن خانواده‌ها به ساعات شبانگاهی منتقل شده است و در روز، غالبا افراد درگیر کار و مشغله […] مشاهده...