باغ گیاه شناسی
قرارداد پروژه باغ گیاهشناسی پس از اخذ مصوبه شورای شهر در سال ۹۶ به صورت BOT اجرایی گردید. این باغ یکی از مهمترین و زیباترین فضاهای سبز شهریست که در ورودی شهر مشهد و حاشیه بلوار فرودگاه واقع شده است. مقرر است سرمایه گذار در این پروژه نسبت به ساخت و احداث فضاهای انتفاعی اقدام […] مشاهده...