خیابان فرهنگ، هنر و غذا افتتاح شد
پس از ٢ دوره تجربه برگزاری خیابان غذا در نوروزگاه سال‌های گذشته، این بار شاهد برگزاری شکل جدیدی از این رویداد هستیم. خیابان فرهنگ، هنر و غذا با هدف فراهم آوردن فضایی دلنشین برای خانواده‌های مشهدی در ساعات میان افطار تا سحر، روز گذشته کار خود را با حضور سرپرست حوزه شهرفردار و معاون فرهنگی […] مشاهده...